REFLECTIERUIMTE te VINKT: HET BLIJVEN HERDENKEN

De levende herinnering die de getuigen aan de gebeurtenissen hebben bewaard, moet aan de volgende generaties worden doorgegeven. Een belangrijke reden hiervoor is de piėteit jegens de slachtoffers en diegenen die hun leven lang deze gruwel met zich meesleepten. Deze piėteit steunt echter op een verbondenheid, die in de loop van de opeenvolgende generaties niet anders kan dan verzwakken.

Daarom gelden ook andere overwegingen. De gebeurtenissen in Vinkt hebben immers een universele betekenis: zij tonen waartoe de mens in staat is. De reflectieruimte wil dus niet enkel piėteitsvol herdenken, maar wil in de volle zin van het woord her-denken, aanzetten tot een meer bedachtzame benadering van het fenomeen van het geweld als menselijke mogelijkheid. De afstand in de tijd maakt het mogelijk om de gebeurtenissen te bekijken vanuit een breder perspectief dan het klassieke vijandbeeld, de militaire heldenmoed of de verleidelijke tegenstelling tussen ontaarde beestachtige beul en puur menselijk slachtoffer. Al deze benaderingen, hoe begrijpelijk ook, vernauwen het perspectief. Zij bevestigen, merkwaardig genoeg, al te zeer het hedendaagse naļeve optimisme dat voor alle ellende aanwijsbare objectieve oorzaken en/of schuldigen vermoedt. Zo verschijnt het kwade al te licht als vermijdbaar ongeval.

De reflectieruimte wil dergelijke vereenvoudigende benaderingen vermijden. Daarom wordt er eerst en vooral historisch verantwoorde informatie aangeboden, die verschillende perspectieven aan het woord laat. De complexiteit van motieven, gevoelens, beleving en herinnering van alle betrokkenen (burgers, Ardense Jagers, Duitse militairen) komt aan bod. De bezoeker kan via de interactieve aanpak zelf op zoek gaan naar aanleidingen, oorzaken of verklaringen. Het blijft echter essentieel voor de reflectieruimte dat ze door haar vormgeving en haar aanbod van materiaal een overzicht van feiten geeft én tot denken aanzet.

REFLECTIERUIMTE

 

De Reflectieruimte Vinkt 1940 werd plechtig opengesteld voor het publiek op zondag 26 mei 2013 ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van de meidagen.

 

Adres:

Reflectieruimte Vinkt 1940, Heerdweg 15, 9800 Deinze (Vinkt).
De reflectieruimte is ondergebracht in een afzonderlijke vleugel van het woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus. Parkeren kan langs de Heerdweg en op het Martelarenplein.

 

Bezoek:

Dagelijks open van 10.00 u. tot 17.00 u. - uitgezonderd op maandag

De toegangis gratis.

Groepsbezoeken op aanvraag: reflectieruimte.vinkt@deinze.be - 09 381 95 00

 

Concept

In de ruimte kan u kijken naar  'De meidagen', een documentair-artistieke filmprojectie op drie wanden. Er is een kleine tentoonstelling met foto's en objecten en via twee computerconsoles kan u het digitaal archief raadplegen.

 

Realisatie:

De reflectieruimte is een realisatie van de Raad van Bestuur van de VZW Vinkt mei 1940: Waartoe de mens in staat is: Alexander Vercamer, voorzitter; Raf De Baene; Joseph De Vlieger; Willy De Ketelaere; Irčne Graveel; Jozef Verheye, secretaris.

 

De reflectierumte kwam tot stand met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze in samenwerking met het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting en het WZC Sint-Franciscus.

 

Contact:

reflectieruimte.vinkt@deinze.be - 09 381 95 00